Osutame äriühingutele, MTÜ-dele ja FIE-dele järgmisi teenuseid:

- jooksev raamatupidamine

- raamatupidamise sisseviimine, raamatupidamise taastamine ja vanade      perioodide korrastamine

- aruannete koostamine; bilanss ja kasumiaruanne, aastaaruanded

- abi käibemaksukohustuslaseks registreerimisel

- statistika- ja teiste jooksvate aruannete koostamine

- palgaarvestus